VƯỜN COVE NGÀY MƯA

28/06/2022
VƯỜN COVE NGÀY MƯA

Nông nghiệp vừa dễ vừa khó.

Dễ là trồng cây đúng mùa, cây quả đơm hoa kết trái, lớn nhanh không kịp bán.😂😂

Khó vào mùa mưa nắng thất thường, lúc nắng cháy da, lúc mưa thối đất. 

Như bạn #Cove nhà #OM, hệ rễ của đậu cove thuộc loại rễ cạn, ăn nông, nên nó rất mẫn cảm với khô cạn, nhưng cũng không thể chịu được ngập úng. Nếu thiếu hoặc thừa nước đều ảnh hưởng tới sự sinh trưởng, phát triển của cây. Nếu sinh trưởng trong điều kiện khô hạn, thiếu nước, cây sẽ bị còi cọc, rụng nụ, rụng hoa nhiều, tỉ lệ đậu quả thấp, hoặc quả nhỏ. Điều đó dẫn đến năng suất và chất lượng giảm rõ rệt....

 

#organicmart

#chuyệnnhànông

#chuyệnvườn

#vườnOM

Viết bình luận của bạn: