TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

- Mong muốn mang thật nhiều rau, củ, quả hữu cơ và các sản phẩm chất lượng, tốt cho sức khỏe đến thật nhiều ngừoi tiêu dùng, bao gồm cả những khách hàng có thu nhập không cao  vẫn có thể dùng được những sản phẩm an toàn cho sức khỏe của mình. 

- Hỗ trợ thật nhiều vườn canh tác hữu cơ có được đầu ra ổn định, để vườn vững tin, kiên định, đi theo hướng nông nghiệp bền vững.

- Hỗ trợ các bạn dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa có thêm thu nhập.

- Giúp đỡ các bạn sinh viên có thêm thu nhập.