TRỒNG VÀ THU HOẠCH MÈ ĐEN HỮU CƠ

07/07/2022
TRỒNG VÀ THU HOẠCH MÈ ĐEN HỮU CƠ

Nông nghiệp là trải nghiệm. 😂😂

 

Vườn OM kể lần đầu tiên vườn mày mò đi trồng mè vào mùa mưa, cây cao quá đầu người nhưng không có thu được lấy một hạt, mãi đến một lần vườn đi trồng mè vào mùa nắng, cây chỉ đến đầu gối nhưng vẫn có thu.

 

Kinh nghiệm có được là trồng mè vào mùa mưa. ^^

 

#VườnOM

#Chuyệnvườn. #nôngnghiệphữucow

Viết bình luận của bạn: