TRỒNG CÂY CUỐN CHIẾU

05/10/2021
TRỒNG CÂY CUỐN CHIẾU

👨‍🌾 TRỒNG CÂY THEO KIỂU CUỐN CHIẾU

 

Mấy luống này thì tầm nửa tháng nữa thu là đẹp. Cần Tây vào độ thu được là phải tranh thủ thu ngay trong 2-3 ngày. Nếu để thêm nữa sẽ bị cháy lá,.. có khi hôm trước mới thấy thu được mà sang hôm sau là OM ngó thấy nó hăm he chuyển vàng rồi.

 

Thế nên để có Cần Tây cho nhà mình dùng mỗi ngày. OM sẽ ước lượng và chia nhỏ gieo lần lượt mỗi vụ cách nhau vài ngày hoặc một tuần. Nhưng sản lượng thì còn phụ thuộc mưa nắng các kiểu. Nên là người nông dân cứ thế mà nương theo tự nhiên..

 

Chợt nhận ra cuộc sống đôi lúc đều là vậy. Mình luôn muốn điều khiển cuộc sống theo í của mình bằng những bản kế hoạch trên giấy. Rồi d.ịch tới. Nếu đã quen với việc thuận theo tự nhiên thì cũng không quá khó khăn để chấp nhận nó và nương theo nó.. có lẽ thông suốt sẽ giúp tâm bình an hơn.

 

#chuyện_nhà_nông

#trồng_cuốn_chiếu

#vườn_cần_tây_nhà_OM

Viết bình luận của bạn: