THÔNG ĐIỆP HẠNH PHÚC

15/06/2021
THÔNG ĐIỆP HẠNH PHÚC

Mọi cái trong vũ trụ

 

Cân đối đến lạ thường.

 

Có nóng và có lạnh.

 

Có âm và có dương.

 

Có lửa và có nước.

 

Có ngày và có đêm,

 

Có xấu và có tốt.

 

Có cứng và có mềm.

 

Có ai đó lừa bạn,

 

Nhưng có người lại tin.

 

Ai đó xô bạn ngã,

 

Ai đó đỡ bạn lên.

 

Ai đó thích quát mắng.

 

Ai đó chịu lắng nghe.

 

Ai đó ruồng rẫy bạn.

 

Ai đó đến vỗ về.

 

Cuộc đời là thế đấy.

 

Bạn nhận và bạn cho.

 

Có những ngày vui sướng.

 

Có những ngày buồn lo.

 

Vậy vững tin mà sống.

 

Thế giới này hài hòa.

 

Nếu ta sống tử tế,

 

Hạnh phúc không quên ta.

 

☘❤🌈

 

Nguồn sưu tầm

Viết bình luận của bạn: