"RỪNG" RAU

10/06/2021

Đừng phá rừng để canh tác nông nghiệp mà hãy canh nông nghiệp như một khu rừng ! Thiên nhiên sẽ tự phục hồi mà chúng ta không cần làm gì cả.

#organicbìnhdân

#nôngnghiệpthuậntựnhiên

Viết bình luận của bạn: