QUẢ ĐU ĐỦ RUỘT VÀNG HỮU CƠ

14/03/2024
QUẢ ĐU ĐỦ RUỘT VÀNG HỮU CƠ

ĐU ĐỦ RUỘT VÀNG HỮU CƠ

Đu đủ OM có ở nhiều vườn từ miền Tây lội ngược lên miền Đông: Cần Thơ, Bà Rịa hay Bảo Lộc nhưng OM vẫn thấy ngon nhất là đu đủ ở vườn Châu Đức-BRVT.

Vườn đu đủ ở Châu Đức được chăm sóc và phát triển từ 2 anh có nhiều kinh nghiệm trong nông nghiệp hữu cơ, 1 anh ở tại Châu Đức và 1 anh ở tận Bảo Lộc, lên xuống giữa Bảo Lộc và Châu Đức vì ở gia đình anh ở Bảo Lộc và có một vườn rau lá nhiệt đới ở trên đấy. Vì đam mê và nhận ra sự ngọt lành của vùng đất Châu Đức mà anh không quản ngại đường sá để có thể theo đuổi đến ngày mà có cả một vườn đu đủ ngon gửi đến OM. 💕💕

Đằng sau một món rau củ hay một loại trái cây nào đó đều có cả một câu chuyện, có câu chuyện ngắn, có câu chuyện dài và hành trình hữu cơ là một chặng đường với rất nhiều câu chuyện để tụi mình trân trọng từng sản phẩm được nhận, được dùng và được cảm nhận. ❤️

Đu đủ vườn đã có thường xuyên vì cây đã đủ tuổi, cho trái ổn định về số lượng và chất lượng ah. Đợt này đu đủ OM về ngon lắm, vẫn còn hơi xanh chưa chín mềm nhưng rất chắc tay, và sẽ rất ngọt lành…

Viết bình luận của bạn: