NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

12/11/2020
NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU

Nông nghiệp hữu cơ bắt đầu từ đâu?
Nhìn những luống rau tươi tốt thế kia nó là niềm hạnh phúc vô cùng lớn, bởi đó là cả một quá trình 5 năm hiểu đất, hiểu cây, hiểu người. 
Làm nông theo hướng hữu cơ là một con đường dài tìm lại ý nghĩa của nghề nông, cái nghề lâu đời nhất trên quả đất này. Đất cho ta một mảnh vườn, đất cho ta một cánh rừng, mọi thứ dường như đều bắt đầu từ đất. Vì vậy đối đãi tốt với đất bằng việc ngưng bón, phun, xịt các chất hoá học độc hại là cách ta cho đất tái sinh và nuôi lại mảnh vườn nhỏ của chúng ta, và xa hơn là một nền nông nghiệp bền vững. Chính những con giun, trùng, sâu, bọ, cỏ là minh chứng cho một khu vườn khoẻ, và theo năm tháng, tự nhiên sẽ đưa khu vườn về trạng thái cân bằng, tự vận hành và tái tạo dinh dưỡng như xưa kia đã từng. 

Khi đất khoẻ, cây lớn lên cũng sẽ khoẻ theo và ta có một mùa vụ bội thu...

#organicmart #farmtotable
#nôngnghiệpthuậntựnhiên 
#nôngnghiệpbềnvững

Viết bình luận của bạn: