NIỀM VUI TRỒNG VƯỜN

21/05/2024
NIỀM VUI TRỒNG VƯỜN

Niềm vui của người trồng vườn không phải là ngày hái quả.
Niềm vui của người trồng vườn là nhìn những mầm cây lớn lên và cứng cáp rồi sống cuộc đời của nó.

Niềm vui của người trồng vườn không phải là trồng một cái cây đơn độc.
Niềm vui của người trồng vườn là trồng được một khu vườn. Nơi cây lớn cây bé, đất và thực vật động vật là một hệ sinh thái nương tựa vào nhau, hỗ trợ cho nhau. Đôi khi có cả sự cạnh tranh, nhưng đó là sự cạnh tranh nằm trong kế hoạch và cần thiết.

Niềm vui của người trồng vườn không phải là trồng thật nhiều cây trái rồi hưởng một mình. Niềm vui của người trồng vườn là chia sẻ, cho đi những thành quả mà mình có.

Niềm vui của người trồng vườn không phải qua một mùa vụ là thôi nghỉ.
Niềm vui của người trồng vườn là thử nghiệm, chọn lọc, ươm mầm, gieo hạt và tìm được người… cũng tìm thấy niềm vui và ý nghĩa khi trồng vườn giống mình. Hoặc với mình. 🌱🌱🌱

#OM
#organicmart.com.vn
#thực_phẩm_hữu_cơ
#organicfood

Viết bình luận của bạn: