NHÂN DUYÊN

09/03/2021
NHÂN DUYÊN

Nông nghiệp hữu cơ như một nhân duyên lành để mình học thêm nhiều thứ trong đời. 

 

Việc gieo vào lòng đất một hạt mầm rồi gửi vào đó rất nhiều tâm tư chờ hoa trái củ quả sạch lành nuôi dưỡng chúng ta là bài học thiệt dài và luôn phải trong tâm thế quan sát, biết ơn, hiểu đất thương cây mà bước đi.

 

#Loveorganic

Viết bình luận của bạn: