NẾP CÁI HOA VÀNG

14/03/2024
NẾP CÁI HOA VÀNG

Nấu xôi ngon từ Nếp cái Hoa vàng dẻo ngon vườn OM🌾🌾🌾

Nếp cái Hoa Vàng là dòng nếp bản địa của người dân tộc Tày. Gọi là nếp hoa vàng bởi khi trổ hoa thì hoa có màu chứ không phải màu trắng.

Nếp hoa vàng sinh trưởng ở ruộng nước trong thời gian hơn 4 tháng. Một năm mình là được 2 vụ. Nếp hoa vàng luôn được gieo mạ rồi cấy từng cây.

Ruộng tháo nước cày lật mặt ruộng để phơi, thêm phân gà và phân vi sinh. Thường thì làm lúa ruộng mình không dùng phân bò tại vấn đề cỏ...

Phơi ruộng ủ phân rồi thì cho nước vào cây mạ con. Vậy là mình chăm sóc. Cây lúa nếp cao hơn lúa tẻ.

Trong tất cả các dòng nếp thì nếp hoa vàng chính là loại ngon nhất.

Đặt biệt nhất lại là giống thuần không lai tạo. 💕💕

#vườnOM

#nôngnghiệpthuậntựnhiên

Viết bình luận của bạn: