MÙA RAU

16/12/2021
MÙA RAU

Đúng lúc hoa sẽ nở 

Đúng mùa rau sẽ đẹp.

 

Làm nông nghiệp thuận tự nhiên là một cách ta đợi chờ và chấp nhận món quà mà thiên nhiên ban cho.

 

Món quà khi làm nông nghiệp, chẳng lớn lao, mĩ miều. 

Một môi trường xanh, quả thơm, cây ngọt.

Có người đến, có người đi và có rất nhiều người ở lại.

Vì nông nghiệp hữu cơ, hơn hết, là cùng cảm nhận. ☺️☺️

 

#Gócvườnrộnràng

Viết bình luận của bạn: