MỘT THOÁNG BÌNH YÊN

04/09/2021
MỘT THOÁNG BÌNH YÊN

Này là tách trà thơm

Cho người còn chưa ngủ

Việc đời xin gác bỏ

Mau bên giấc an lành.

 

Viết bình luận của bạn: