KINH NGHIỆM NƯƠNG RẪY

22/05/2021
KINH NGHIỆM NƯƠNG RẪY

🌧 Khi cơn mưa kéo dài,nhất là đối với các vườn mới lập nên quan sát các dòng chảy tự nhiên, từ đó thiết kế lại các mương, rãnh, đập chắn và bẫy nước nhằm điều tiết lại lượng nước trong vườn để tránh phá đất, giúp nước thẩm thấu sâu hơn vào lòng đất nhằm phục hồi lại mạch nước ngầm. 

 

👩🏻‍🌾 Chúng ta không nên chặn đứng hoặc bồi lấp không cho nước có đường rút sẽ gây ra hậu quả khó lường. Ông bà ta có dạy trong bộ thảm hoạ có câu “ Nhất Thuỷ Nhì Hoả” tức là về mức độ tàn phá thì nước luôn đứng đầu sau đó mới tới hoả hoạn. 

 

⛈ Mở rộng ý nghĩa ra và áp dụng vào thời tiết trong nông nghiệp thì nó tương ứng với mùa mưa và mùa khô. Đằng nào “ Hươu cũng chạy thôi thì vẻ cho nó con đường chạy sao cho đúng”.

 

#Hệ_thống_điều_tiết_nước

#Kinh_nghiệm_nương_rẫy

#Mùa_mưa_vườn_OM

#Chuyện_nhà_nông

Viết bình luận của bạn: