HÀNG RÀO CHỐNG DỊCH

12/07/2021
HÀNG RÀO CHỐNG DỊCH

HÀNG RÀO 

 

Phòng chống dịch bệnh

 

Nội bất xuất, ngoại bất nhập 

 

Bên trong tận thu nguồn lực để phát huy hết nội lực 

 

Bên ngoài ơi, cũng tự kiểm soát lấy mình nha!!!

 

À cái hàng rào đó, cửa ngỏ đó! Chất lượng nha! Mạnh mẽ, chuyên nghiệp nha! Và cũng tự mình xây hàng rào vững chắc nha ❤

------

Sài gòn nhanh khoẻ.

Mọi người cùng chú ý ăn toàn nha!

Viết bình luận của bạn: