GỬI TÌNH YÊU VÀO ĐẤT

15/12/2022
GỬI TÌNH YÊU VÀO ĐẤT

Dưỡng cho đất khỏe đất cho cây trái ngọt lành.

 

Trồng rau, khác hoàn toàn với trồng rừng, vì cây rau là loại cây yếu nhất trong tất cả các loại cây trồng. 

Vì là cây yếu, nên cần phải có đất tốt mới dưỡng được rau giúp cây rau tự phát triển khỏe mạnh, sâu có ăn thì cũng chọn cây yếu ăn, chừa lại cho chúng ta những cây rau khỏe mạnh, những cây rau ăn vào có tác dụng như thuốc bổ. 

 

Đất đủ dinh dưỡng, tơi xốp mới là nền tảng cho cây rau, không phải là phân tưới. Phân vi sinh dùng để tưới chỉ có tác dụng như bón thúc chứ không có mấy tác dụng trong việc dưỡng cho rau lớn và khỏe mạnh. Khi cây rau đã khỏe mạnh, đủ sức bật mới nên dùng phân vi sinh tưới để bón thúc cho cây mau lớn và tăng thêm độ ngon, ngọt cho cây rau. 

 

#organicmart

#nôngnghiệphữucơ

#nôngnghiệpthuậntựnhiên

Viết bình luận của bạn: