CHUYỆN VƯỜN - PART 3

24/06/2021
CHUYỆN VƯỜN - PART 3

Vườn OM đang đón nhận "bài kiểm tra" của mình 🙂 

 

Vườn hành ngò thỉnh thoảng dập nát dưới mưa, lâu lâu lại chín lụi trong nắng 🌦

 

Cuộc sống phải chăng là một chuỗi các bài học và làm kiểm tra. Mọi nỗ lực tìm hiểu, thực nghiệm, sai rồi sửa rồi lại sai xong ta lại sửa tiếp..

 

Đấy không phải là làm lại, học lại. Sâu bệnh.. ta cải tạo đất. Rồi mưa xuống, nấm, lại sâu bệnh,.. ta lại thả trôi.. rồi làm lại. Nhưng lần làm lại này, nhanh hơn, thông thạo hơn ^^ 

 

Trước những "bài kiểm tra" hiện tại thì vườn lại coi như là thêm một lần nữa học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm.

 

Có lẻ là vì khi xác định đi theo con đường nông nghiệp 6 không thì chấp nhận cái thực tại là điều cần thiết 👨‍🌾

 

Vườn OM vẫn đang cố gắng để vượt qua giai đoạn này để lại có nhiều món ngon cho nhà mình nè 🌱

 

#chuyện_nhà_nông

#vườn_nhà_OM

#bài_học_cuộc_sống

#tích_cực #lạc_quan

Viết bình luận của bạn: