CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

07/10/2021
CANH TÁC NÔNG NGHIỆP

 

Có nhiều kiểu canh tác hiện nay: chia theo độ khó.

 

Bình thường (Sao cũng được , miễn có hàng bán) - Kiểu này đang nuôi sống đa số người dân, đảm bảo an ninh lương thực.

 

An toàn (Có quản lý dư lượng) , kiểu này tiến hoá từ kiểu đầu tiên, khi vấn đề độc hại được quan tâm đến và các nhà phân phối chuyên nghiệp cần phải có các tiêu chuẩn để công bố. GAP là một Tiêu chuẩn đại diện cho cách này.

 

Sạch (Không phát hiện chất gây độc trong sản phẩm) kiểu này này cũng tiến hoá từ kiểu an toàn , khi có một bộ phận khách hàng muốn không phát hiện chất độc trong thức ăn của họ vì kiểu an toàn như trên vẫn còn. GAP cũng là một đại diện cho cách này nhưng kết hợp test mẫy liên tục và đầu ra là KHÔNG PHÁT HIỆN chất độc.

 

Hữu cơ - (Đương nhiên là không chất độc nhưng có thêm quan tâm đến quá trình sản xuất cũng thân thiện). Kiểu này xuất hiện khi mặt trái của cách mạng xanh được nhận diện và con người muốn quay về lại với cách sản xuất thân thiện với môi trường để đảm bảo tính bền vững. USDA, JAS, EU Organic, TCVN11041, PGS...là đại diện.

 

Tự nhiên (Mô phỏng theo cách của hệ sinh thái, để mô hình tự vận hành, hầu như là không dùng các vật tư đầu vào, con người chỉ hổ trợ để mùa vụ vận hành trơn tru). Kiểu này là một cách thức vượt tầm bình thường, và rất khó làm, mà cũng không thể có cơ hội đảm bảo an ninh lương thực và lan toả rộng rãi, tuy nhiên có thể chia sẻ những bài học từ thiên nhiên cho các kiểu kia áp dụng. Vườn Rừng, Vườn Sinh Thái, Vườn Tự Nhiên . Cái này hiện tại chưa thấy đưa ra tiêu chuẩn, mà có các đại diện tiêu biểu là cụ Masanobu Fukuoka, Ernst Götsch's …

 

Đây là cách thức, còn tiêu chuẩn?

 

Về thức ăn thì chỉ có 2 thứ chính chúng ta quan tâm trong từng khía cạnh:

 

1. Độ sạch : Độc hay không độc

2. Độ ngon: Ngon hay không ngon

3. Độ đẹp: Đẹp hay không đẹp

Từ đó mà sinh ra các tiêu chuẩn và qui cách, giá cả cũng theo sau.

 

Và từ đây sự nhập nhằng bắt đầu. Cũng dễ hiểu vì cái sau được cải tiến từ cái trước , do qui luật luôn muốn hướng đến cái tốt hơn của con người (tốt về sức khoẻ, về môi trường sinh thái, sự bền vững).

 Nên mới có nhưng khái niệm như: Rau Vietgap theo hướng hữu cơ. Hay hướng hữu cơ, theo hướng thuận tự nhiên. Và rồi, sự phân biệt bị hoà tan vào nhau. Bình thường, an toàn, sạch giờ tương đương luôn với GAP, an toàn, sạch, hữu cơ thì người ta gắn luôn chữ hữu cơ cho dễ bán. Tự nhiên thì vô thưởng vô phạt vì rất khó để xác định.

Người tiêu dùng vì thế cũng lạc vào ma trận...

 

Làm nông, hãy luôn luôn tự hỏi là mình đang chọn cách nào, muốn đi tới đâu và phục vụ những ai! 

Cứ cam kết làm đúng những điều mình nói ra… sẽ ổn!

 

Nguồn: NVS

Viết bình luận của bạn: